I PETROGRAFIE

Het zandsteen van de steengroeve Bois d’Anthisnes is een harde zandsteen, zeer duurzaam, licht poreus, uitstekend bestand
tegen slijtage en tegen atmosferische veranderingen (geen vorstverwering …).
De steen heeft van nature harmonieuze kleurschakeringen die van helder grijs naar oker, naar de gele of bruine tinten overgaan.

Hij is van nature slipvast en vraagt geen onderhoud in de tijd.
Deze uitzonderlijk harde zandsteen leent zich voortreffelijk voor grondbedekkingen (plaveien, tegels, tegeltjes, vlakke platen,
treden, boordsteen …) en voor muren in breuksteen.
Zowel ruw, gekliefd als bewerkt vertoont de steen kleurschakeringen die afhangen van de overheersende aanwezigheid van ijzer
of veldspaat.

Macroscopische analyse

RHard gesteente met een groengrijze kleur, homogeen met middelgrote korrels.
De structuur is compact en homogeen.
Het gesteente is licht micahoudend.
Verschillende kleuren:
“naar grijs”: grijs, grijsblauw, grijsgroen
“naar geel”: geel, beige, oker, bruin, ijzerhoudend
PTV-classificatie 844: siliciklastisch sedimentair gesteente, zandsteentype – lithareniet.

Microscopische analyse

De zandsteen van de steengroeve Bois d’Anthisnes is een sedimentair kiezelhoudend verweringsgesteente van het micahoudende arkose-type.
Dit gesteente bestaat uit gruisvormige kwartskorrels, muscoviet, chloriet, veldspaat van het plagioklaas-type en orthoklaas.
De korrelgrootte ligt tussen 40 et 100 µm. Het is equigranulair waardoor de korrelverdeling van het gesteente als goed geklasseerd wordt.
De muscovieten zijn soms golvend. De mica’s hebben een zekere oriëntatie maar komen niet geconcentreerd in lagen voor.
De poreusheid lijkt vooral te komen door de oplossing van een mineraal met rombische vorm zoals calciet of dolomiet dat een rand met veel ijzeroxide zou hebben achtergelaten.
De structuur is kwartsietachtig.
Het cement van het gesteente bestaat vooruit uit klei, oxides en een zeer kleine hoeveelheid carbonaten.
Het gesteente kan geklasseerd worden als een veldspaatrijke zandsteen (Folk en NBN EN 12670).

I BESCHRIJVING

Referentie naam (EN 12440)

Famennianzandsteen Condroz

Andere benamingen

Grès durs, psammiet van de Condroz, maaszandsteen, Famenniaanzandsteen, zandsteen van Monfort, Ourthe-zandsteen.

Geologische ouderdom

Boven-Famenniaan (boven-Devoon, Paleozoïcum).

Aard

Fijnkorrelige kleizandsteen met een weinig mica.

Tinten - patina - uiterlijk

Grijsgroen, grijsblauw, geel, beige, bruin, ijzerkleurig, oker.
De steen krijgt respectievelijk een roestbruin patina als het veel ijzer bevat en een grijsblauw of grijsgroen patina als het rijk aan veldspaat is.

Toestanden van het oppervlak

Gekliefd en min of meer bijgewerkt om de randen te corrigeren. De verschillende afwerkingvormen zijn: ruw uitgezocht, gekliefd voorgehakt, gekliefd bijgewerkt, haaks afgewerkt of haaks gekapt.
Het oppervlak is van nature slipvast.
Zeer fijne en dichte textuur.

Beschrijving voor lastenboeken

Kleizandsteen, met een beetje mica, fijnkorrelig, geologische ouderdom boven-Famenniaan (boven-Devoon, Paleozoïcum).

I TECHNISCHE KENMERKEN

Mineralogische samenstelling

Kwarts 62-78%, een beetje mica en veldspaat

Warmtegeleidingscoëfficient

2,3 (W/mk)

Essentiële Eigenschappen

Testresultaten 2017