Diapositive précédente
Diapositive suivante

I HET PRODUCT

De productie van granulaten op basis van een kwaliteitssteen vergt uitstekend vergruis- en sorteermateriaal, passie en een unieke vakkennis.

GBA BIEDT EEN UITGEBREID GAMMA GRANULAAT VOOR

• De sector openbare werken (stratennet, wegen, infrastructuren, …) van burgerlijke bouwkunde, gebouwen.
• De sector grond- en graafwerken, de industriële sector in het algemeen.

DE TOEPASSINGEN

• Funderingen en onderfunderingen.
• Asfalt.
• Beton.
• Ballast voor spoorwegen.
• Boswegen.
• Opvullen van greppels.
• Opvullen van schanskorven.
• Lanen, toegangswegen, parkings…
• Landschaps- en architecturale inrichtingen.
• Andere toepassingen …

TINTEN

• Grijs-groenachtig, grijs-blauwachtig.

DE EXPLOITATIESITE

De steengroeve Bois d’Anthisnes in Poulseur.

DE ONTGINNING

In grote blokken.

DE INSTALLATIES

Primaire, secundaire en tertiaire steenbrekers, zeven.

I DE DIAMETERS

GRINDZAND "NEIGT" NAAR GRIJS

2-6,3 mm asfalt, beton
6,3-10 mm asfalt
6,3-14 mm asfalt, beton
10-14 mm asfalt
14-20 mm asfalt, beton
20-31,5 mm ballast type II, type III
31,5-50 mm ballast type II, type III
60-120 mm onderfunderingen, schanskorven
90-150 mm onderfunderingen, schanskorven

KIEZELZAND (MENGSEL VAN ZAND EN GRINDZAND)

C: continu – D: discontinu
(discontinue korreligheid wegens een korrelklasse die deels of helemaal ontbreekt in het mengsel)
0-6,3 mm divers C
0-20 mm onderfunderingen, schraal beton D/C
0-31,5 mm onderfunderingen D/C
0-63 mm onderfunderingen D/C
0-80 mm onderfunderingen D

ZAND VAN STEENSLAG

0-1 mm fillerzand
0-2 mm Fillerzand voor greppels, gestabiliseerd, schraal beton
0-4 mm Zand defillerise

I DE KENMERKEN

Zandsteen is een sedimentair rotsgesteente bestaande uit van nature verbonden zandkorrels. Het bindmiddel bepaalt de kleur van het gesteente dat wit, grijs, blauw, groen, bruin- of geelachtig kan zijn. Door zijn hoge weerstand tegen slijpen (PSV) en zijn opmerkelijke mechanische weerstand wordt hij in verschillende toepassingen gebruikt: als ballast bij de spoorwegen, als fundering en asfaltbestrating voor wegen, betonproducten …

CHEMISCHE KENMERKEN

Zandsteen van de steengroeve Bois d’Anthisnes bestaat van 62% tot 78% uit kwarts en een beetje mica en veldspaat.
De chemische bestanddelen zijn: SiO2 (62-78%), Al2O3 (9-14%), K2O(+/-5%), CaO (2-6%), MgO (1,9-4,3%), Na2O (+/- 1,3%), Fe2O3 (0,8-3,7%).

FYSIEKE KENMERKEN

• Los Angeles: bepaalt de weerstand tegen fragmentering of schokken – Waarde lager dan 30 (< 20).
• Micro Devaltest: bepaalt de slijtsterkte – Waarde lager dan 25.
• Schijnbare volumieke massa: 2621kg/m3.
• Waterabsorptie: lager dan 1% vol.
• Vorstgevoeligheid: geen.
• Alkali-silicareactie: geen.
• Weerstand tegen versneld slijpen: waarden hoger dan 58.

KENMERKEN VAN DE FABRICAGE

• Diameters: Steenslag van zandsteen wordt geleverd in verschillende diameters die in Europese normen zijn vastgelegd: EN 13043, EN 12620, EN 13242, EN 13450.
• Vorm: de breekinstallaties kunnen materiaal leveren dat aan de strengste vormeisen voldoet.
• Netheid: de breek- en zeefinstallaties laten toe om aan de eisen in de verschillende lastenboeken en Europese normen te voldoen.

I CONTROLES OP KWALITEIT EN EENVORMIGHEID MET DE NORMEN

INTERNE CONTROLE

Gebeurt in ons labo: netheid, vorm, granulometrie, Los Angeles, Micro Devaltest, kwaliteit van de toeslagstof…

EXTERNE CONTROLE

PSV…

CERTIFICERINGEN

Momenteel zijn we CE 4 en hebben we erkenning CE 2+ aangevraagd.
Erkend door INFRABEL.

KWALITEITSBEHEER

Voor alle soorten granulaat die in de groeve van Bois d’Anthisnes geproduceerd worden, is een technische fiche beschikbar die gedownload kan worden (zie menu: Documenten pdf).