I ZANDSTEEN & HET LANDSCHAP – ZIE REALISATIES

STAPELMUREN

Een flexibele en milieuvriendelijke oplossing

• DUNNE STAPELMUREN 
Dunne ruwe tegels met een rechte kant bedoeld om gestapeld te worden en zodoende een ‘stapelmuur’ te verkrijgen.
Variabele lengten en breedten.
Achtervlak 20-40 cm, kanthoogte 4-7 cm
Rendement: ± 2,2 m² / T.

• DIKKE STAPELMUREN
Dikkere ruwe tegels met een rechte kant bedoeld om gestapeld te worden en zodoende een ‘stapelmuur’ te verkrijgen.
Variabele lengten en breedten.
Achtervlak 20-40 cm, kanthoogte 7-20 cm
Rendement: ± 2,2 m² / T.

TOEPASSINGEN VAN STAPELMUREN:
Om grenzen af te bakenen (binnenplaats, tuin, straatje, plein, …) of om gronden te steunen. Deze stenen muurtjes boorden al eeuwenlang het landschap af.
Het technische voordeel van een stapelmuur met stenen is dat ze water doorlaat. Ze houdt de grond vast en laat het water over de hele oppervlakte lopen.                    . afwaterende, ecologische oplossing
. heeft een unieke charme

PRAKTISCH ADVIES:
De funderingen moeten de ‘volle grond’ bereiken. Als de losse grond te dik is, moet er een stabiele laag aangebracht worden: met aangestampte steenslag, met schraal beton of met zand gestabiliseerd cement, of met grote platte stenen en dat over een breedte die groter is dan die van de muur zodat de muur er stabiel kan worden op geplaatst.
De stenen worden in de richting van de sedimentlagen geplaatst, met een lichte helling die afhankelijk is van de hoogte van de muur (+ 5 cm per meter hoogte) zodat ze beter bestand is tegen de druk van de achterliggende grond.
De voegen moeten niet op een lijn liggen. De stenen moeten in plaats daarvan gekruist worden om te vermijden dat er later scheuren in de muur komen (sabelslag).
Opdat water zou kunnen insijpelen en aflopen vult u de achterkant van de muur met steenafval of steenslag. Vergeet niet om een paar steentjes te plaatsen die als keggen zullen dienen.

MUURBEDEKKINGEN

• MUURBEDEKKINGEN IN RUWE TEGELS
Ruwe tegels met een gekapte kant.
Variabele lengte- en breedtekanten 20-50 cm.
Dikte: ± 6 cm.
Alle vormen.

• MUURBEDEKKINGEN IN GEKAPTE TEGELS
De stenen worden manueel gekliefd en bijgewerkt om de zichtbare kanten te corrigeren zodat ze in hetzelfde vlak liggen (vlakken) en loodrecht op elkaar staan en allemaal een min of meer rechthoekige vorm krijgen (haaks afwerken).
Breedte: 20 cm I 25 cm I 30 cm I 35 cm I 40 cm I 45 cm
Dikte: ± 6 cm.
Rendement: varieert naargelang de breedte: ± 28 tot 13 mct / T.
 

TREDEN

• MASSIEVE TREDEN
Uit een stuk steen: massieve trede, manueel bijgewerkt.
Breedte ± 30 cm, vrije lengten variërend van 20-60 cm, dikte ± 15 cm
Rendement: naargelang de afmetingen.

• TREDEN IN RUWE TEGELS
Treden: ruwe tegels met een bijgewerkte kant.
Stootborden: vlak gekapte breuksteen of haaks gekapte platen.

Trede: dikte ± 6 cm, variabele lengten van 20-50 cm
Diepte: 25 cm I 30 cm I 35 cm I 40 cm
Stootbord: hoogte: 7 cm I 9 cm I 11 cm
Rendement: naargelang de afmetingen.

• TREDEN UN GEKAPTE TEGELS
Treden: gekapte tegels met een gekapte kant.
Stootborden: vlak gekapte breuksteen of haaks gekapte platen.
Trede: dikte ± 6 cm, variabele lengten 20-50 cm,
Diepte: 25 cm I 30 cm I 35 cm I 40 cm
Stootbord: hoogte: 7 cm I 9 cm I 11 cm
Rendement: naargelang de breedte: ± 28 tot 13 mct / T.

FUNDERINGSBREUKSTEEN

•  « TOUT VENANTS » RUW GRIND
Ruw gesteente, mechanisch gesorteerd. Wordt met een wiellader of een poliepgrijper geladen.
Alle vormen en afmetingen
Toepassingen: tuindecoratie, watervallen, muurtjes, vijvers, waterpunten, diverse stortstenen …

Meerdere vormen, mechanisch gesorteerd.                                                            > in de groeve te selecteren.

• RUW GESTEENTE « 2 PARALLELLE KANTLAGEN » 
Met de poliepgrijper gekozen ruwe stenen met een mooie zichtbare kant en 2 bijna parallel lopende kantlagen.
200-400 mm I 400-600 mm I 600-800 mm I 800-1200 mm
Toepassingen: stapelmuren, cyclopenmuren, steunmuren, …
> in de groeve te selecteren.

GBA BLOKKEN

Een snelle, efficiënte en zuinige oplossing
Betonnen blokken, met of zonder breuksteen, in de vorm van een parallellepipedum, bovenaan voorzien van ‘blokjes’ en onderaan van de (overeenkomstige) ‘gaten’.
Beton met min. 300 kg cement (C25/30). Fabricage in de steengroeve. Afgewerkt product, klaar om geplaatst te worden.
Eenvoudige toepassing, ‘droge’ plaatsing – Zuinige, ecologische oplossing uit een blok – ‘Lego’-systeem: modulaire elementen, onderling naar wens inwisselbaar – Autostabiel – Plaatsing met een systeem van hijsringen (steenbreukkant) en klemhaak (alleen beton).

• GBA BLOKKEN
Betonnen blokken.
Afmetingen en gewicht in onderstaande tabel

• GBA ROCKBLOCS 
Betonnen blokken met een zijde in breuksteen.
Afmetingen en gewicht in onderstaande tabel

TOEPASSINGEN
• Opslag, sortering van grondstoffen of andere materialen in bulk zoals zand, vlechtwerk, compost of afval (cellen).
• Bescherming tegen vallend puin, vallende stenen.
• Geluidwerende schermen, afsluitingen, groepen versterkte ophogingen.
• Steun- en veiligheidsmuren.
• Afbakeningen van zones en ruimten.

AFMETINGEN BLOKKEN MET OF ZONDER ZIJDE IN BREUKSTEEN